۱۳۹۶ شهریور ۱۸, شنبه

هندسه مدرن متحرک شهودی کاربردی ( حسن دینبلی ): جناب آقای پروفسور کامران وفا به جرأت می گویم .:

هندسه مدرن متحرک شهودی کاربردی ( حسن دینبلی ): جناب آقای پروفسور کامران وفا به جرأت می گویم .:: دانش جناب عالی و تمام اساتید شما تکافوی مطالعه یک برگ از این اثر مرا نمی کند. آمتحان بفرمائید

جناب آقای پروفسور کامران وفا به جرأت می گویم .:

دانش جناب عالی و تمام اساتید شما تکافوی مطالعه یک برگ از این اثر مرا نمی کند.
آمتحان بفرمائید

هندسه مدرن متحرک شهودی کاربردی ( حسن دینبلی ): جناب آقای پروفسور کامران وفا مدرک ابزار مناسبی برا...

هندسه مدرن متحرک شهودی کاربردی ( حسن دینبلی ): جناب آقای پروفسور کامران وفا شما اهل علم نیستید.Applied Intuitive Moving Modern Geometry (Hassan Dinboli): Mr. Professor Kamran Wafa you are not science. If you were looking for science. You should have criticized our specialized scientific research book. With this work, we have the knowledge of you and the likes of Your Excellency ...

جناب آقای پروفسور کامران وفا مدرک ابزار مناسبی برای جاب نظر و توجه

ابلهان و احمقان است.
با این اثر من توجه کنید.