۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

تبدیل حجم ها به یکدیگر

اصل  :
 در هندسه مدرن تمام احجام به یکدیگر تبدیل می شوند.