۱۳۹۴ دی ۱۱, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): نکته ای ظریف کوتاه بس مهم

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): نکته ای ظریف کوتاه بس مهم: عدد وجود خارجی ندارد. از جمله اعداد یکی عدد پی است . پس پی وجود خارجی ندارد.