۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

درک و فهم

هندسه و حساب دو موضوع کاملا" متفاوت هستند
می شود گفت دو مطلب متنافراند .