۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

عالمان دانشمندان محترم بدانید

ابله و احمقی که عدد را رسم می کند در بلاهت و حماقت تالی ندارد