۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

اصل : هندسه و ترسیم منطقی لا ینفک از یکدیگر اند

هندسه و ترسیم لازم و ملزوم یکدیگر اند