۱۳۹۴ دی ۹, چهارشنبه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): درک و فهم

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): درک و فهم: هندسه و حساب دو موضوع کاملا" متفاوت هستند می شود گفت دو مطلب متنافراند .