۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن: اصل : تحرک در هندسه مدرن محتاج ابزار است . ابزار در هندسه مدرن ستاره و پرگار است