۱۳۹۴ دی ۴, جمعه

اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): اصول نوین در هندسه مدرن ( حسن دینبلی ): هندسه مدرن...

 اصل .: درهندسه مدرن تعریف به شکل و عدد تبدیل نمی شود